ENERJİ ÜRETİMİNDE KÖMÜRE VE NÜKLEERE MECBUR MUYUZ?

0 Posted by - 20 July 2014 - ÇEVRE

Bir ürünü dev tesislerde üretip, ülkenin her yanına dağıtma devri gerilerde kalıyor. Lokal çözümler artık, hemen her konuda daha ucuz ve güvenli olma yolunda ilerliyor. Avustralya’da yaşanan bir örnek, özellikle enerji politikalarını nükleer santrale ve fosil yakıtlara göre yönlendirmeye çalışan ülkeler için örnek teşkil ediyor.

Yaklaşık 3 hafta kadar önce Avustralya’nın Queensland eylaletinde gün içerisinde, kömürden elde edilen elektrik enerjisinin birim fiyatı eksi seviyeye düştü. Ülke tarihinde ilk defa meydana gelen bu olay sonrasında alternatif enerji kaynakları, bilim insanları ve politikacılar tarafından tekrar masaya yatırıldı.

çatı tipi solar panelOlayın geçtiği Queensland’de elektrik enerjisi arz-talep ilişkisine göre fiyatlandırılıyor ve dolayısıyla gece saatlerinde iş yerleri ve üretim tesisleri kapalıyken ya da insanlar uyurken elektriğin birim fiyatı gündüz saatlerine göre çok daha düşük oluyor. Fakat söz konusu olayın, yani elektriğin birim fiyatının anlık olarak eksi seviyeye geçtiği saatlerin gündüz çalışma saatleri olması pek alışıldık bir durum değil. Fosil yakıttan enerji üreten dev şirketlerin ve bunun üzerinden vergi alan devletin zor duruma düşmesinin asıl nedeni, eyaletteki yaklaşık 350.000 hanenin ve bir çok iş yerinin zaman içerisinde çatı tipi solar paneller taktırması ve kullandıkları enerjiyi buralardan elde etmesi.

Olay yaşandıktan sonra Avustralya’da cevabı aranan soru: Fosil yakıtla üretilen enerji, evde üretilen sıfır maliyetli enerjiyle rekabet edebilir mi? Veya, kömürle üretilen enerjinin fiyatı “sıfır” olacak mı?

Sorunun cevabı tabii ki “Hayır”. Avustralya Hükümeti, ülkelerinin bir ucuz enerji cenneti olduğunu ve kömürle yapılan üretimin maliyetinin neredeyse sıfır olduğunu söylüyor. Kömür zengini olan Avustralya için bu kısmen doğru. Kömürü çıkartmanın, kazana atmanın ve türbini çevirecek buhar gücüne ulaşmanın maliyeti çok düşük ama asıl maliyet o enerjiyi son kullanıcıya kadar nakletmek ve o nakil hatlarına sürekli bakım yapmak.

Queensland’de ve ülkenin geri kalanında asıl maliyet unsuru, kullansanız da, kullanmasanız da faturanızda ödediğiniz enerji nakil bedelleri, bakım masrafları ve bunlar üzerinden ödenen vergiler. Yerel halk ve işletmeler bu bedelleri ödemek istemiyor ve kendi enerjilerini, güneş panelleri sayesinde kendileri üretiyor. Lokal olarak enerji üretip, kullanmak varken niye binlerce km. uzakta dev tesislerde kömür yakarak üretilen enerjinin nakil masraflarını, vergilerini falan ödeyelim diyorlar kısaca.

Avustralya’daki enerji istatistiklerine göre ülke, 2018 yılında büyük şehirlerinin elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar güneş enerjisi üretebilecek kapasitede olacak. 2040 Yılında ise, ülkede kullanılan elektrik enerjisinin yarısı güneş sayesinde üretilecek. Yani Kömür ve fosil yakıtın Avustralya’da bir geleceği yok.

No comments

Leave a reply