Amerikalı müzisyenlerden telif yasasına isyan

0 Posted by - 05 April 2016 - O OLDU BU OLDU

Telif hakları meselesi dünyanın hemen her yanında mahkemeler kanalıyla çözülmeye çalışılıyor fakat ABD hukuk sistemi bile gelişen teknoloji karşısında çaresiz.

Müzik eserlerini üretenlerin gittikçe pastadan daha az pay almaya başladığını iddia eden ve bunun sektör açısından sürdürülemez bir duruma doğru gittiğini vurgulayan önemli sayıdaki Amerikalı müzisyen, imzaladıkları bir mektupla Amerikan Telif Ofisi’ni politikacılara baskı yapmaya davet etti.

Aralarında Katy Perry, Steven Tyler, Christina Aguilera, Billy Joel, Rod Stewart, Lionel Richie ve Bon Jovi’nin de olduğu 400’den fazla sanatçı, yönetici ve organizasyon, 1998 yılında Bill Clinton yönetimi tarafından hazırlanan mevcut yasanın bugünkü ihtiyaçları karşılamadığının ve dial-up internet zamanındaki ortama göre yapılan düzenlemelerin gelişen teknolojisi karşısında yetersiz kaldığının altını çiziyor.

Amerikan Müzik Endüstrileri Birliği’nin (RIAA) açıkladığı ve hızla büyüyen stream müzik piyasasına rağmen eser yaratıcılarının gittikçe daha az pay almaya başladığını gösteren raporun hemen ardından kaleme alınan mektupta, besteci ve söz yazarı gibi üretici konumda olan insanların bugün ve gelecekteki haklarının yeniden düzenlenmesi ve kalıcı olarak güvence altına alınması isteniyor.

RAPOR 1

RIAA’nın sözkonusu raporunda, telif ile ilgili mahkemelere hergün çok sayıda dava dosyası gittiği ve mevcut yasaların internetteki korsan indirmelere ve dijital ortamdaki değer kayıplarına çözüm bulabilecek donanımda olmadığı, bu nedenle ihtilaflı dosya miktarında patlama olduğu vurgulanıyor. Yine aynı rapora göre 2014 yılında stream edilen müzik miktarı %63 büyürken elde edilen ciro %34 artmış, sonraki yıl ise stream’deki %101’lik büyümeye rağmen ciro sadece %31’lik bir artış kaydetmişti.

*Not: Amerikan Telif Ofisi’nin Kongre’ye yaptığı sunumun tamamı burada.

No comments

Leave a reply