Duygusallık

1 Posted by - 10 September 2014 - O OLDU BU OLDU

“Duygusallık aslında sahip olmadığınız bir hassasiyetin varmış gibi yapılması demek. Kitsch gibi, yani yanlış bir çıkarım. Duygusal olmanız bazı şeylere karşı hassas olduğunuz anlamına gelmiyor, bu ikisini birbirine karıştırmamak gerekir!”
Michael Haneke Liberation’a anlatıyor (23 Ekim 2012). Ama aslında bizi bize anlatıyor sanki. Her gün sosyal medyadan gelip geçen onlarca yüzlerce hassasiyetin tarifine de ne kadar da uyuyor bu sözler… Hani duygusal milletiz ya, o bakımdan.

No comments

Leave a reply