Global kayıtlı müzik piyasası 2018’i $18,9 milyar hasılatla kapatıyor

0 Posted by - 20 December 2018 - O OLDU BU OLDU

Son yıllarda stream müzik platformlarının yükselmesi ve dinleyicinin en çok tercih ettiği mecra olması ile yeni bir büyüme ivmesi kazanan sektör bu yılı da genişleyerek bitirmeyi başardı ama işaretler gelecek yıllar için pek de iç açıcı değil.

Yıl sonu için kapsamlı bir rapor hazırlayan Midia Research‘ün verileri büyümenin sürdüğünü fakat yavaşlamanın da başladığını işaret ediyor. Kayıtlı müzik piyasasının büyük kısmını elde tutan Sony, Warner ve Universal’ın toplam cironun %69’unu elde ettiği global pazarda bağımsız şirketler pastadan %28 pay alırken bu yıl en çok göze çarpan kalem, bir önceki yıla göre %35 büyüme yaşayan ve %3’lük bir dilimi kapmayı başaran bireysel sanatçılar oldu.

Büyümenin motoru olan stream müzik, 2017’ye girerken yaşadığı %41’lik büyümenin çok altında kalarak sadece %29 genişleyebilirken, 9,6 milyar dolar hasılat ile yine en büyük gelir kaynağı olarak bilançolarda yerini aldı. Bireysel olarak iş yapan sanatçıların 643 milyon dolar ciro yapmayı başardığı 2018’de üç büyük müzik şirketi %7 büyürken, bağımsızlarda ise bu rakam sadece %6 olarak gerçekleşti. Global kayıtlı müzik piyasasının 2018’de yakaladığı büyüme rakamı ise %8,2 olarak açıklandı. Piyasadaki büyüm ivmesinin yavaşlamaya başladığı yorumlarına yol açan rakam bir önceki yıl %9 olarak kayda geçmişti.

Şirketlerin ve sanatçıların ana gelir kaynaklarından biri haline gelen Spotify, Apple Music ve Amazon gibi stream platformlarının ABD ve Birleşik Krallık gibi köklü pazarlarda artık oldukça yavaş büyüyebildiği ve global büyümenin artık Meksika, Brezilya, Japonya ve Almanya gibi piyasalardan besleneceği ifade edilen raporun tamamına buradan ulaşmak mümkün.

No comments

Leave a reply