Red Bull Music Academy’ye bir-ki…

0 Posted by - 15 March 2011 - O OLDU BU OLDU

Red Bull Music Academy - London

Berlin, New York, Dublin, Sao Paulo, Cape Town, Roma, Seattle, Melbourne, Toronto, Barselona… 1998’den bu yana Red Bull her yıl dünyanın bir şehrinin bir mahallesini bir tür deneysel ve fütüristik müzik laboratuvarına dönüştürüyor. Bunun adı Red Bull Music Academy.
Müzisyenler, enstrümantalistler, DJ’ler ve müziğin farklı alanlarında çalışan isimler bu akademiye katılmak için başvuruyor. Binlerce başvuru arasından 60 kişi seçiliyor, her biri kendi alanında zirvede olan isimlerle tanışıyor, onların verdiği seminerlere katılıyor ve müzik üretiyorlar.
Akademinin yapıldığı şehirler dünyanın farklı bölgelerinde de olsa hep metropol özelliği taşıyan yerler. Çokkültürlü, kozmopolit alanlar. Bu şehirler aynı zamanda dünyanın şehir kültürünün üretim merkezleri. Bu yıl sıra Tokyo’da.
Ben bir sürü parlak fikri olan açık fikirli bir müzisyen olduğuma inansaydım oraya gitmek için can atardım. 2 Şubat’ta başlayan başvuru dönemi
4 Nisan’a kadar devam ediyor. www.redbullmusicacademy.com adresinden bir form indiriyor, doldurup demonuzla yolluyorsunuz.
Dünyanın sadece gün içinde dönüp dolaştığımız üç beş sokak, bir-iki web sitesi, bar, gece kulübü ve televizyon programından ibaret olmadığına inananlar, acele edin! Akademi sizi bekliyor.

No comments

Leave a reply