HER GÜN YENİ BİR ZEVKSİZLİK // MOR VAPUR

2 Posted by - 17 February 2014 - HER GÜN YENİ BİR ZEVKSİZLİK

Screen shot 2014-02-16 at 9.23.59 AM

Klasik İstanbul vapurlarının estetiğine bakın. Bir de “oylamaya sunulan” ucubeye bakın.
Fazla söze lüzum yok. Zevksizlik 21. yüzyıl Türkiye’sinin dini oldu.

No comments

Leave a reply