7 Haziran’da seçimleri kim kazanacak?

4 Posted by - 29 January 2015 - KÖŞE YAZISI

mtez

Tayyip Erdoğan’ın hitabet yeteneği siyasetçiler arasında çok kıskanılıyor. Solda da böyle bir lider olsa, ah bir olsa… Syriza seçimleri kazanıyor bizim sol kesim seviniyorsa, bugün sosyal demokrat seçmen Selahattin Demirtaş’a umut bağlıyorsa nedeni bu özlem.
Peki emin misiniz, AKP sadece Erdoğan’ın hatiplik yetenekleriyle mi iktidar oldu, bu şekilde mi 13 yıl boyunca bütün seçimleri kazandı?
Geçenlerde İletişim’den yayımlanan “Türkiye’de Yeni Kapitalizm” adlı kitap öyle demiyor.

*

2087 YENIKAPITALIZM.indd

Kitaba göre AKP bugüne kadar seçimleri Kamu İhale Yasası, Özelleştirme yasası ve TOKİ sayesinde kazandı.
AKP Kamu İhale Yasası’nı 29 kez değiştirdi. Kapsamı ve çeşitli maddelerinde yaptığı değişiklikler 100’den fazla. Bu yasa 2002’de kamu ihalelerine şeffaflık getirmek için çıkarılmıştı. Bakın nasıl şeffalık gelmiş görelim…

*2003’te KİT’ler ve belediyelerin Ticaret Kanunu’na göre kurduğu belediye şirketleri Kamu İhale Yasası kapsamından çıkarıldı. Aynı yıl enerji, su, ulaşım gibi kamu hizmeti sunan sektörler, özelleşme sürecindeki kamu bankaları, belli başlı kamu kuruluşları da yasanın kapsamından çıkarıldı.

*Yasada yer alan “istisnai ihale” maddesinden faydalanıldı. Bugün istisnai ihaleler toplam ihalelerin yüzde 57’sini oluşturuyor.

*Ulusal savunma ve doğal afet durumlarında devreye sokulan ihale şartları olağan durumlarda uygulanmaya başlandı. Böylece ihalelerde açık duyuru yapılması önlendi.
Bugün açık ihaleler dışında gelişen ihalaler tüm ihalelerin yüzde 30’u.

*2008’de Kamu İhale Kurumu’nun gazetelerde yer alan haberlere dayanarak soruşturma başlatabilmesi maddesi değiştirildi.

*Erdoğan 2002’de seçimlerden hemen sonra “15 bin kilometre yolu 60 kişiye bırakmam” demişti. Bırakmadı. Büyük ihalelere katılan firmaların belli şartlara haiz olması gerekiyordu. Bu firmaların da sayısı işte bu kadardı zaten. Bu madde değiştirildi. Büyük ihaleler küçük parçalara bölünerek yasa kapsamı dışında bırakıldı. Bu şekilde katılımcı şirketlerde aranan ihaleye uygunluk şartları ortadan kaldırıldı. Açık ihale süreci önlendi. Küçük ve rekabet gücü olmayan firmalar ihalelere girdi ve kazandılar.

*Kamu İhale Yasası’nda yer alan iheleye veren birimin üstleniciden taşeron değiştirmesini talep etme kuralı işletilerek taşeron firmalar üzerinde tam kontrol sağlandı. Bu maddenin tek başına AKP’nin oy tabanıyla doğrudan ilişkisini belirlediği kitapta ifade ediliyor.

*

Devam edelim.

*Özelleştirmelerde kamu yararı güdülmesini gözeten ve kamu yararını takip eden Anayasa Mahkemesi’nin bu alandaki yetkisi elinden alındı. Ne zaman biliyor musunuz? Hani 12 Eylül ile hesaplaştığımız (!) referandum var ya, işte o referandumda evet diyenlerin oylarıyla değiştirildi bu madde.

*TOKİ 1984 yılında gecekondulaşmaya çare bulmak ve konut ihtiyacını karşılamak için kuruldu. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlıydı. 2004’te doğrudan başbakanlığa bağlandı. Aynı yıl Arsa Ofisi Müdürlüğü kaldırıldı. TOKİ pratikte tüm kamu arazilerinin kontrolünü eline geçirdi.

*TOKİ bu arazileri arsa satışı ve arsa karşılığı gelir paylaşımı yoluyla özel şirketlere aktarma ayrıcalığına sahipti. TOKİ’nin yatırımları Devlet Planlama Teşkilatı’nın kamu yatırımı planlarından çıkarılarak kurumun ayrıcalıklı konumu güçlendirildi.

*2005 yılında Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi Yasası’nda yapılan değişikliklerle TOKİ devlet bütçesinde tamamen görünmez hale getirildi.

*
Bakın çevre konusunda neler yaptı AKP. Onu da özetleyelim kitaptan.

*AKP 2004’te madencilik yasasını değiştirdi. O yıl yapılan ruhsat başvuru sayısı 3.984 idi. Aynı yıl yasa değişikliğinden sonra bu sayı 15.149 oldu. 2005 itibarıyla bu başvuruların 9.132’si kabul edildi. 2004’te kabul edilen ruhsat sayısı 2.625 idi.

*Bugün itibarıyla başvuru aşamasında 2000 adet HES var. Bunlardan 400’ü kurulmuş ya da proje aşamasında. Ama bunların yüzde 70’i ÇED raporları yüzünden bekliyor. Bu madde de geçenlerde değiştirildi hatırlarsanız.

*Kitapta HES’lerin işletmeciler değil ama kar amacyla ruhsat satışı yapan simsarlar için büyük kazanç kapısı olduğu özellikle belirtiliyor. Yani HES’lerden parayı işleten değil aracı kazanıyor. Sİzce aracılar hangi partiye yakınlar?

*2003 yılında kabul edilen yeni bir yasayla ormanlar ve kıyılar turizm sektörü kullanımına açıldı. 2007’de Anayasa Mahkemesi bu yasayı iptal etti. Ama 5761 sayılı “Turizm ve Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile iptal geçersiz kılındı. Yatırımlar devam etti.

*

Şimdi bu yazıya bakın ve bana AKP’nin bütün seçimleri Erdoğan’ın hatipliği sayesinde kazandığını söyleyin.

Şimdi bu yazıya bakın ve “Seçmeni bu kadar yolsuzluk iddiasına rağmen hala nasıl AKP’ye oy verebiliyor?” sorusunun yanıtını hala bilmediğinizi söyleyin.

Gelelim başlıkta sorduğumuz sorunun yanıtına.
7 Haziran’da seçimleri hitabet yeteneği fazla olan liderin partisi kazanmayacak.

İdeolojiler ya da dindarlık da çok mühim değil.

7 Haziran’da seçimleri iktidar olduğunda kamu ihale yasasını kaç kere değiştireceğini seçmene anlatan ve ikna eden parti kazanacak.

Gerçekler böyle.

(Okumak isterseniz eğer bahsettiğim kitap şu: “Türkiye’de Yeni Kapitalizm, Siyaset Din ve İş Dünyası”, Ayşe Buğra, Osman Savaşkan, İletişim Yayınları.)

No comments

Leave a reply