Bir Osmanlıca yazısı: İktidar, genç muhafazakar neslin gerisinde kaldı

0 Posted by - 17 December 2014 - KÖŞE YAZISI

mtezSıkılırsanız bu paragrafı atlayın:
“Maruz-ı çaker-i kemineleridir ki; Reside-i dest-i ta’zim olup melfufuyla manzur-ı ali buyurulan işbu tezkire-i sadaret-penahileri üzerine mucibince irade-i seniyye-i cenap-ı hilafet-penahi şeref-müte’allık buyurulmuş, olmağla, ol-babda emr u ferman hazret’i veliyyü’l-emrindir. Fi 13 Safer sene 1312 ve fi 4 Ağustos sene 1310”

Aksanları koyamıyorum bilgisayarın klavyesi uygun değil. Şimdi biz Osmanlıca dersini zorunlu yaparak bu tip metinleri 14-15 yaşındaki çocuklara üstelik Arap harfleriyle okutacağız ve yazdıracağız öyle mi?
Ellerinde iPhone’larıyla, Samsung’larıyla Facebook’ta Instagram’da Twitter’da takılan nesle siz bunu okutacaksınız. Onlar da “ne güzel, yaşasın, maneviyatı yüksek iktidarımız sağolun” diyecek ve büyüyünce oylarını size verecekler öyle mi?

Muhafazakarlık çok güzel çok hoş ama Türkiye’de kimse “ecdad için” bu kadar sıkıntıya gelmez haberiniz olsun.

Ben lisede mecburi Latince okuyan biriyim. Bu dersten, gerçekten ilgili olan bir iki kişi dışında (onlardan biriyim), herkes nefret ederdi. “Gerçek hayatta ne işimize yarayacak” denirdi. Latince dersi “Gladyatör” filmi izlemek gibi zevkli değil. Osmanlıca da bir “Fatih” filmi değil.

İktidar Osmanlıca hamlesiyle kendi adına güzel bir halkla ilişkiler hamlesi yapmış olabilir. Seçmeli olsa bu dersin kültürel açıdan hoş bir uygulama olduğu da söylenebilir.
Ancak zorunlu Osmanlıca girişimi genç nesil tabanın gerisinde kalındığını ortaya koymuş oldu.
Ben muhalefet partisi olsam dua ederim bu ders mecburi olsun diye. Muhafazakar gençliği iktidardan soğutmanın daha şahane bir yolu yok çünkü.
(Not: Metin, Başkatip Süreyya Paşa tarafından kaleme alınmış bir Tezkire’den alınmıştır. Kaynak: Osmanlı Arşiv Belgeleri Okuma Kılavuzu, Orhan Sakin, Yeditepe Yayınları.)

No comments

Leave a reply