Düşük profil

1 Posted by - 11 May 2016 - KÖŞE YAZISI

mtez“Düşük profilli bir başbakan geliyor” lafını ilk kim etti, nereden çıktı inanın bilmiyorum ilgilenmiyorum da. Ben lafın kendisiyle ilgiliyim ve gördüğüm kadarıyla bu ifade köşe yazarları, siyasetçiler dahil pek çok kesim tarafından yanlış yorumlanıyor.

Sokaktaki adamın yanlış anlaması belki normal ama her gün siyaset yazıp çizen, konuşan zevatın, bir değil iki değil devamlı bu yanlış anlama üzerine fikir üretmesi, durumu tespitte yanlışa sürüklüyor.

Düşük ifadesinin yarattığı olumsuz, aşağılayıcı ifadeden olsa gerek, “düşük profil” niteliksiz, özelliksiz, karaktersiz ya da bunun gibi bir şey olarak algılandı. Halbuki “düşük profilli” kendini belli etmemek, dikkat çekmemek anlamında kullanılan bir ifade.

İngilizce “low profile” kelimesinin aynen Türkçeye çevrilmesi düşük profil.
İngilizcede işini ya da her ne yapıyorsa, kalabalığın dikkatini çekmeden yapmak anlamına geliyor.

Mesela ünlü birinin düşük profilli bir yaşam sürmesi, basının ve kamuoyunun çok dikkatini çekmeden yaşaması anlamına geliyor.

Bazı çok zenginleri her gün magazin sayfalarında görürsünüz, bazılarını hiç bilmez, tanımazsınız. İşte onlar düşük profilli bir yaşam sürerler. Bu onları niteliksiz yapmaz. Düşük profilli bir başbakan lafı o başbakanın niteliklerini değil, hareket tarzını anlatıyor bize.

Çok göz önünde olmayacak, rol çalmayacak, ne yapacaksa biraz gizli kapaklı, kamuoyuna “çaktırmadan” yapacak bir görev insanından söz ediliyor.

Yani düşük seviyeli, yeteneksiz, niteliksiz, bilgisiz insanlardan söz edilmiyor. Yorumlanacaksa illa, işin bu tarafı yoruma daha muhtaç.

Ama tabii anlayan yanlış anladı da, kullanan acaba benim belirttiğim doğru anlamıyla mı kullandı, cidden merak konusu.

Mehmet Tez – Milliyet

No comments

Leave a reply