3400 yıl sonra notaya dökülen antik müziğe kulak verin

1 Posted by - 11 September 2017 - SEVDİĞİMİZ ŞEYLER

Müzik tarihinin insanlık tarihi ile birlikte başladığı ve ilk medeniyetlerden bu yana müzik üretmenin ihtiyaç olduğu artık bilinen bir gerçek.

Arkeolojik kazılarda antik müzik aletleri ve müzik kültürü ile ilgili çok sayıda belgeye ulaşılsa da, üretilen müziğin aslına ait yazılı kayıt bulmak oldukça nadir rastlanan bir durum. Konuya ait en iyi örneklerden biri de, Fransız kazı ekibi ile birlikte 1929 yılında bugünkü Suriye’de kazılara başlayan ve Ugarit antik kentini keşfeden Claude Schaeffer’in bulduğu tabletlerde gizli.

Milattan önce 1.400 civarına tarihlenen bir tablette bulunan teknik terimler ve rakamların o çağa ait bir besteyi tanımladığı ancak yarım yüzyıl sonra anlaşıldı.

Urkeş sarayında kraliçe Uqnitum için söylenen *Hurri dilinde bir ilahi olduğu anlaşılan ve 1984 yılında Marcelle Duchesne-Guillemin tarafından modern nota sistemine uyarlanan beste aşağıda.

Tablette yer alan metnin çevirisine göre ilahide, tanrılara sunulan kurban/adakların insanın ruhunu/günahlarını temizlemesinden ve hem doğada, hem de insanda doğurganlığı arttırmasından bahsediliyor.

*Hurriler: M.Ö. 3. binden M.Ö. 11. yüzyıla kadar Mezopotamya ve Yukarı Dicle bölgesinde hüküm süren uygarlık.

No comments

Leave a reply